DAUG DĖMESIO SKIRIAMA FONUI IR JAME KOMPONUOJAMAM OBJEKTUI...
DAUG SKRUPULINGO PAVIRŠIAUS FORMAVIMO, DAŽO SLUOKSNIŲ, LESIRUOČIŲ IR PRATRYNIMŲ, SAKYTUM, DAILININKAS RESTAURUOJA PENKIS KARTUS UŽDAŽYTĄ FRESKĄ. ILGAI GREMŽIAMAS IR GLUDINAMAS PAVEIKSLAS, ŽIŪRĖK, IMA ŠVYTĖTI, PLĖSTIS RYŠKIOMIS SPALVINĖMIS DĖMĖMIS SODRIAI PILKAME, SKAISČIAI APMUSIJUSIAME FONE. MENININKUI LABAI SVARBUS TAPYBINIS PAVIRŠIUS – SKAIDRŪS IR MATINIAI PLOTAI, AKVARELIŠKI NUVARVĖJIMAI, KOLORITO KLIJAIS „SUKLIJUOTOS“ DAIKTO IR FONO PLOKŠTUMOS.
V.RUSECKAS TAPO REALYBĘ, KURI „GYVENA“ IR TAVAJAME INTERJERE, ŽIŪROVE. ANA TEN, ANT LENTYNOS, TARP DAR NUO VASAROS SUMESTŲ DAIKTŲ, VAIKŲ KAMBARIO TAPETUOSE, UŽU SPINTOS UŽKRITUSIUOSE POPIERGALIUOSE AR MELSVUOSE FLUORECUOJANČIOSE CHALATO RAUKŠLĖSE. SENI DAIKTAI, TIE MIELI VAMPYRAI, NEPALIEKA MŪSŲ – IR SPALVOTI JŲ ŠEŠĖLIAI, REGIS, SLANKIOJA DULKĖTAIS BALDŲ PAKRAŠČIAIS, KAVOS TIRŠČIAIS IR PADAŽO FAKTŪROMIS STALTIESĖJE..."

V.RUSECKAS IS AN ARTIST WHO MATCHES THE POPULAR REALISM, MASTERY OF EXPRESSIVE STREAMLINE AND IMITATION OF SALON ART. AN ARTIST PAYS MUCH ATTENTION TO THE BACKGROUND AND THE OBJECT COMPOSED IN IT... THERE IS A LOT OF SCRUPULOUS SURFACE FORMATION, LAYERS OF PAINT, AND RUBBING AS IF THE ARTIST RESTORES A FRESCO THAT WAS PAINTED OVER FIVE TIMES. A PAINTING SCRAPED AND POLISHED FOR A LONG TIME, SUDDENLY STARTS SPARKLING AND EXPANDING IN BRIGHT COLORFUL SPOTS IN AN INTENSE GRAYISH BACKGROUND. THE ARTIST CARES A LOT ABOUT THE PICTORIAL SURFACE – TRANSPARENT AND MATTED PLANES, AQUARELLE DRIPS, THE FLATS OF OBJECT AND THE BACKGROUND ARE GLUED BY THE COLORING GLUE. V.RUSECKAS PAINTS A REALITY THAT „LIVES“ IN OUR INTERIORS AS WELL. LOOK OVER THERE; IT IS ON THE SHELF, AMONG THE THINGS STILL LAYING THERE FROM THE LAST SUMMER. IT IS IN THE WALLPAPER OF THE CHILDRENS ROOM, IN THE RAGS BEHIND THE CUPBOARD OR IN THE BLUISH WRINKLES OF THE ROBE. THE OLD THINGS, THOSE SWEET VAMPIRES DO NOT LEAVE US AND THEIR SHADOWS SEEM TO MAUNDER AROUND THE EDGES OF THE DUSTY FURNITURE, COFFE-GROUNDS OR THE SAUCE FACTURES IN THE TABLECLOTH.

IGNAS KAZAKEVIČIUS 2005